Arkistonhoitajan käyttöliittymään siirtyminen
Gå till arkivariens användargränssnitt

Varmista, että kortti on asetettu kortinlukijaan ja odota hetki kortin aktivoitumista ennen käyttöliittymään siirtymistä.
Se till att kortet är isatt i kortläsaren och vänta att kortet aktiveras innan föflyttning till användargränssnittet.